JAK SI VYBRAT TREZOR?

Bezpečnostní třída trezoru je jedním z nejdůležitějších parametrů vypovídajícím o celkové bezpečnosti trezoru - vyšší třída představuje zároveň vyšší bezpečnost.

Naše společnost nabízí trezory a sejfy v bezpečnostních třídách S1 až IV.
Veškeré námi nabízené trezory splňují přísné bezpečnostní požadavky evropské normy EN 1143-1, třída S1 a S2 pak požadavky normy EN 14450 (bezpečnostní trezorové schránky), třídy Z1, Z2 a Z3 vycházejí z požadavků na bezpečnost dle české normy ČSN 916012.


Jednotlivé bezpečnostní třídy jsou určeny:
• samotnou konstrukcí trezoru
• systémem uzamykacích prvků
• úložnou hodnotou trezoru

Pojistné limity úložných hodnot trezorů nejsou v České republice jednotně stanoveny.
Stanoveny jsou dle pojistných rizik jednotlivých pojišťoven, a to ve většině ještě úměrně ke způsobu zabezpečení prostor, ve kterých je trezor umístěn. Pro konkrétní limit pojistné úložné hodnoty kontaktujte svoji pojišťovnu.

Níže naleznete orientační hodnoty úložných hodnot doporučených pro jednotlivé bezpečnostní třídy:

Bezpečnostní třída dle EN-1143-1 Počet zámků Tloušťka dveří, výplň betonem Orientační úložná částka
S1 dle normy EN14450 1Ks    80 000,- Kč
S2 dle normy EN14450 1Ks třídy A 4 mm  150 000,- Kč
Z1 dle normy ČSN 916012 1Ks třídy A 4 mm  30 000,- Kč
Z2 dle normy ČSN 916012 1Ks třídy A 4 mm  50 000,- Kč
Z3 dle normy ČSN 916012 1Ks třídy A 6 mm  80 000,- Kč
0 dle normy EN-1143-1 1Ks třídy A 6 mm 250 000,- Kč
I dle normy EN1143-1 1Ks třídy A 12 mm 300-500 000,- Kč
II dle normy EN1143-1 1Ks třídy A beton B50 1 000 000,- Kč
III dle normy EN1143-1 1Ks třídy B beton B70 4 000 000,- Kč
IV dle normy EN1143-1 2Ks třídy B beton B90 6 000 000,- Kč

Jednotlivé trezory samostatně stojící o hmotnosti nižší než 100 kg jsou normovány pro trvalé ukotvení k podlaze či zdi.

Varianty zámků:

Trezory jsou ve většině případů standardně vybaveny klíčovým zámkem na motýlkový bezpečnostní klíč. Tento je možno doplnit nebo nahradit zámkem šifrovým nebo elektronickým. Tyto zámky nezvyšují bezpečnost trezoru, ale zvyšují komfort obsluhy a zjednodušují bezpečné přechovávání trezorových klíčů.

Závěrem bychom Vám chtěli připomenout, že kupujete výrobek, jenž přežije generace a postupem času Vám přibývá věcí, které je vhodné bezpečně uschovat. Proto důkladně zvažte koupi např. vyšší bezpečnostní třídy.