JAK SI VYBRAT TREZOR?

Hlavním parametrem při výběru trezoru je jeho bezpečnost

Úroveň zabezpečení trezoru rozlišujeme na základě bezpečnostních tříd, které trezoru přidělí státem akreditovaná zkušebna při náročném testu v akreditované laboratoři. Čím vyšší bezpečnostní třídu trezor splňuje tím bezpečnější je a je také složitější a časově náročnější se do trezoru dostat, prolomit jeho ochranu.

Zařazení trezoru do bezpečnostní třídy v zemích EU vychází v ze dvou norem. Nejvíce je používaná norma EN 1143-1, v poslední době se začíná používat i nová norma EN 14450. V České republice se už jen zřídka používá starší norma ČSN 916012.

Norma EN 1143-1 upravuje bezpečnost trezorů v těch případech, kdy jsou kladeny vyšší požadavky na bezpečnost trezorů. Podle této normy se rozlišuje celkem čtrnáct bezpečnostních tříd. 

Norma EN 14450 rozlišuje pouze dvě třídy trezorů, takzvané bezpečnostní stupně S1 a S2.

Norma ČSN 916012 upravuje základní stupeň bezpečnosti trezorů a skříní na zbraně, rozlišuje celkem tři stupně bezpečnosti Z1, Z2 a Z3. Tuto starší Českou normu u našich produktů již nenaleznete, ty jsou testovány již podle nových Evropských norem.

NBÚ - ochrana utajovaných informací rozlišuje trezory dle stupně ochrany utajovaných informací na důvěrné, tajné a přísně tajné.

Pro koho je jaká bezpečnostní třída, bezpečnostní úroveň trezoru?

Výše bezpečnostní třídy trezoru a jeho zámková výbava určuje na jakou orientační úložnou částku je trezor připraven a na jaký pojistný limit lze trezor u vaší pojišťovny pojistit.

Orientační úložná částka

 

bezpečnostní třída 
trezoru podle normy
EN 1143-1  
bezpečnostní třída a počet zámků        orientační úložná částka v hotovosti       
 certifikace skříň na zbraně      1 zámek třídy A       až 30 000 
0      1 zámek třídy A      až 250 000
I      1 zámek třídy A      až 500 000 Kč
II      1 zámek třídy A      až 1 200 000 Kč
III      1 zámek třídy B      až 4 000 000 Kč
IV      2 zámky třídy B      až 6 000 000 Kč
V      2 zámky třídy B      až 16 000 000 Kč
VI      2 zámky třídy C      až 30 000 000 Kč
     
bezpečnostní stupeň
trezoru podle normy
EN 14450
bezpečnostní třída a počet zámků bezpečnostní třída a počet zámků
S1      1 zámek třídy A      do 30 000 Kč
S2      1 zámek třídy A      do 80 000 Kč
     
bezpečnostní třída 
trezoru podle normy     
ČSN 916012
bezpečnostní třída a počet zámků orientační úložná částka v hotovosti
Z1      -      -
Z2      1 zámek třídy A      do 30 000 Kč
Z3      1 zámek třídy A      do 50 000 Kč

 

Bezpečnostní třídy trezorů podle normy EN 1143-1

Bezpečnostních tříd je celkem čtrnáct s označením od 0 až XIII. V praxi se používají trezory do úrovně VI., vyšší zařazení je již určeno pouze pro speciální účely. O zařazení trezoru do příslušné kategorie vždy informuje štítek výrobce, který je většinou umístěn na vnitřní straně dveří. Atesty o zařazení trezoru do dané bezpečnostní třídy vystavují pouze certifikované zkušebny. Klasifikace trezorů je shodná v celém území Evropské unie. Dva jakékoli trezory ve stejné třídě by měli být stejně (srovnatelně) odolné.

Při klasifikaci trezorů provádějí zkušebny zkoušky a testy o násilné otevření trezoru.

Hodnocení trezoru se vyjadřuje v jednotkách odporu RU (Resistance Unit)

Pro zařazení trezoru do jedné z bezpečnostních tříd je rozhodující čas potřebný ke vloupání a použité nástroje, resp. nářadí. Hodnocení trezoru se vyjadřuje v jednotkách odporu RU (Resistance Unit). Čím vyšší je počet jednotek RU, tím vyšší je odpor a ochrana trezoru proti vloupání.

Trezory jsou vždy klasifikovány podle nejnižšího změřeného odporu. Výsledky testů se následně převedou do hodnoty RU.

Při prolomení ochrany trezoru hovoříme o částečném průlomu, když se do trezoru dostaneme například částečnou deformací stěny o rozměru min. 125 cm2, nebo o plném průlomu při otvoru min. 1000 cm2, což je prakticky považuje za vylomení dveří.

Pokud zákazník neví jakou bezpečnostní třídu trezoru zvolit, uvádí se orientační doporučená výše úložné částky pro konkrétní bezpečnostní třídu trezoru. Takovéto zařazení však není absolutní a každá pojišťovna může mít své vlastní požadavky. Pro zjištění konkrétní úložné částky je proto vhodná konzultace s vaší pojišťovnou. Aby byly splněny požadavky bezpečnosti a zařazení trezoru do dané třídy je nutné dodržet doporučení výrobce ohledně odborné montáže trezoru na místo použití.

Certifikace skříně na zbraně

Tuto bezpečnostní třídu splňují: skříně na zbraně a střelivo
 • Odporové jednotky - RU (15)
 • Nejnižší počet zámků - 1
 • Nejnižší třída zámku - A
 • Určení např. pro - uložení léků, jedů, dokumentů, zbraní a hotovosti do 30.000,- Kč

Bezpečnostní třída 0

Bezpečnostní třídu 0 splňuje řada trezorů: 

 • Nejnižší počet zámků - 1
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku - A
 • Orientační úložná částka - do 250 tis. CZK
 • Odporové jednotky - RU (30/30)

Bezpečnostní třída I

Bezpečnostní třídu I splňuje řada trezorů:

 • Nejnižší počet zámků - 1
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku - A
 • Orientační úložná částka - do 500 tis. CZK
 • Odporové jednotky - RU (30/50)

Bezpečnostní třída II

Bezpečnostní třídu II splňuje řada trezorů:

 • Nejnižší počet zámků - 1
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku - A
 • Orientační úložná částka - do 1 200 tis. CZK
 • Odporové jednotky -  RU (50/80)

Bezpečnostní třída III

Tuto bezpečnostní třídu splňuje řada trezorů:

 • Nejnižší počet zámků - 1
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku - B
 • Orientační úložná částka - do 4 mil. CZK
 • Odporové jednotky -  RU (80/120)

Bezpečnostní třída IV

Tuto bezpečnostní třídu splňuje řada trezorů:

 • Nejnižší počet zámků - 2
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku -  B
 • Orientační úložná částka - do 6 mil. CZK
 • Odporové jednotky - RU (120/180)

Bezpečnostní třída V

Tuto bezpečnostní třídu splňuje řada trezorů:

 • Nejnižší počet zámků - 2
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku - B
 • Orientační úložná částka - do 16 mil. CZK
 • Odporové jednotky - RU (180/270)

Bezpečnostní třída VI 

 • Nejnižší počet zámků - 2
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku - C
 • Orientační úložná částka - do 30 mil. CZK
 • Odporové jednotky - RU (270/400)

Bezpečnostní třída VII

Pro představu, bezpečnostní třída VII musí být vybavena minimálně třemi zámky třídy C anebo dvěma zámky třídy D. Hodnota RU pro částečný průlom je 3000, úplný průlom není možný.

 

 


Bezpečnostní třídy trezorů podle normy EN 14450

Norma řeší zatřídění trezorů do dvou bezpečnostních úrovní S1 a S2. Norma vyhovuje těm modelům trezorů, které z různých důvodů nejsou testovány podle normy EN 1143-1. 

Bezpečnostní stupeň S1

Tuto bezpečnostní třídu splňuje řada trezorů:

 • Nejnižší počet zámků: 1
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku - A
 • Orientační úložná částka - do 30 tis. CZK
 • Odporové jednotky - RU (10/10)

Bezpečnostní stupeň S2

Tuto bezpečnostní třídu splňuje řada trezorů:

 • Nejnižší počet zámků: 1
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku - A
 • Orientační úložná částka - do 80 tis. CZK
 • Odporové jednotky - RU (10/20)