Dodací podmínky

Zboží se považuje za dodané okamžikem jeho převzetí kupujícím nebo okamžikem, kdy kupující odmítne neoprávněně objednané zboží od prodávajícího převzít.

I.Lhůta dodání

Dostupnost zboží je uvedena u každého výrobku zvlášť. Dodací lhůta se pohybuje dle charakteru a množství zboží od 3 pracovních dnů do 10 dnů od zaslání objednávky. V případě, že objednané zboží již není skladem, je zákazník včas informován a doba expedice konkrétního zboží se různí dle daných podmínek a situace. 
 

II.Způsob dodání

Osobní odběr (zdarma). Zboží si lze vyzvednout přímo v našem skladě v Šumperku. Objednávku zákazník může zaplatit hotově nebo převodem na účet. Zákazník může rovněž zvolit dodání zboží prostřednictvím přepravní služby. Cenu dopravy platí odběratel pokud není uvedeno u zboží jinak.
 

III.Převzetí zboží 

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 

IV.Doklad

Spolu se zbožím obdrží kupující také fakturu (daňový doklad), která platí zároveň jako doklad o záruce a má veškeré náležitosti. Kupující souhlasí s tím, že mu návody, manuály či jiné další dokumenty ke zboží mohou být zaslány v jiném než českém jazyce.
 
Pozn.: Dodací podmínky jsou součástí obchodních podmínek (platné od 1. 4. 2016).